English | Dutch

Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw
Datum van oprichting 11 juni 2015

Bestuur, onbezoldigd
Marinus de Reede, voorzitter
Gerard van Westen, penningmeester
Christine Widlund-Broer, lid

Post- en bezoekadres:
Orkest van de Achttiende Eeuw
Borneokade 301
1019 XG Amsterdam
T + 31-20-6268236
www.orchestra18c.com

E-mail adres:
info@orchestra18c.com

RSIN 855262631

Het Orkest van de Achttiende Eeuw is een ANBI organisatie. Bijdragen zijn belastingaftrekbaar.

De Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw heeft ten doel: het fungeren als steunstichting van het Orkest van de Achttiende Eeuw. Het werven en beheren van vermogen ten behoeve van het orkest en het bevorderen van het geven van concerten in Nederland en de rest van de wereld.

Het Orkest van de Achttiende Eeuw, in 1981 opgericht door Frans Brüggen, Lucy van Dael en een groot aantal bevriende musici, streeft ernaar de werken van componisten uit de 18e en uit de eerste helft van de 19e eeuw zo waarheidsgetrouw mogelijk uit te voeren en te registreren. Per jaar organiseert het orkest vijf projecten, vijf tournees tijdens dewelke in totaal 40 concerten worden geven waarvan minstens 20 in Nederland. Kennis overdracht aan een nieuwe generatie musici vindt plaats door een nauwe samenwerking met de conservatoria van Den Haag en Amsterdam.

In augustus 2014 nam het Orkest afscheid van zijn oprichter en dirigent Frans Brüggen. Mede dankzij de overweldigende steunbetuigingen van het publiek overal ter wereld en in het bijzonder in Nederland, gaat het
Orkest van de Achttiende Eeuw getroost en vol vertrouwen de toekomst tegemoet. De orkestleden hebben
besloten om de traditie van vijf tournees per jaar voort te zetten met gastdirigenten en solisten.

Het Orkest nodigt u uit de realisering van onze toekomstplannen mede mogelijk te maken door een eenmalige donatie. Word lid van de vriendenkring van het Orkest van de Achttiende Eeuw en ontvang, naast onze grote erkentelijkheid:

♦ Voor een bijdrage van €100:
- Onze nieuwsbrief en de volledige programma’s
- Uitnodiging tot het bijwonen van generale repetities
- Five Steps Into... de documentaire over de pianist Kristian Bezuidenhout en zijn uitvoering van Beethovens vijf
  pianoconcerten onder leiding van Frans Brüggen

♦ Voor een bijdrage van €250:
   Zoals bij €100,- én:
- Twee kaarten voor een concert naar keuze in 2015 of 2016.

♦ Voor een bijdrage van €500 of meer:
   Zoals bij €250,- én:
- Twee dvd’s met onze Beethoven registraties met Maria João Pires en Martha Argerich
- Twee kaarten voor de eenmalige uitvoering van Händels Messiah op 6 december
   in de Doelen te Rotterdam onder leiding van Daniel Reuss, of, naar keuze, voor een van de concerten in 2016

Orkest van de Achttiende Eeuw
Bankrekening NL15ABNA0545322650
o.v.v. uw naam, adres & e-mailadres















Friends of the Orchestra of the Eigheenth Century


In August 2014 the Orchestra of the 18th Century lost its founder and conductor Frans Brüggen. As a result of enthusiasm and support from friends and audience members all over the world, the orchestra has decided to continue confidently into the future.

The Orchestra invites you to help us in realizing our plans for the future through a one-time donation. By becoming a member of our Circle of Friends, you will receive, along with our gratitude:

♦ For a donation of €100:
- Our newsletter and complete programs
- An invitation to attend dress rehearsals
- ‘Five Steps into Paradise’, a dvd documentary about the pianist Kristian Bezuidenhout and his performance of    Beethoven’s Five Piano Concertos, conducted by Frans Brüggen

♦ For a donation of €250:
- as above, as well as two tickets for a semi-concertante performance of Mozart’s opera Le Nozze di Figaro in October 2015, conducted by Kenneth Montgomery, or two tickets to a performance of your choice in 2016.

♦ For a donation of €500 or more:
- as above, as well as two dvd’s of the Orchestra’s recording of Beethoven Piano Concertos with Maria João Pires and Martha Argerich, and two tickets to the performance of Handel’s ‘Messiah’ in De Doelen in Rotterdam on December 6th, conducted by Daniel Reuss, or two tickets to a performance of your choice in 2016.

ABN\AMRO
Oostelijke Handelskade 1055
1000 CW Amsterdam
IBAN Account: NL15ABNA 0545322650
BIC: ABNANL2A
Orchestra of the Eighteenth Century
Borneokade 301
1019 XG Amsterdam
The Netherlands