English | Dutch

Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw
Datum van oprichting 11 juni 2015

Bestuur, onbezoldigd
Marinus de Reede, voorzitter
Gerard van Westen, penningmeester
Christine Widlund-Broer, lid

Post- en bezoekadres:
Orkest van de Achttiende Eeuw
Borneokade 301
1019 XG Amsterdam
T + 31-20-6268236
www.orchestra18c.com

E-mail adres:
info@orchestra18c.com

RSIN 855262631

De Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw fungeert als steunstichting van het
Orkest van de Achttiende Eeuw en streeft naar het werven en beheren van vermogen ten behoeve
van het orkest en het bevorderen van het geven van concerten in Nederland en de rest van de wereld.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling, een culturele ANBI-organisatie. Dat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden belastingaftrekbaar zijn. Als aan de voorwaarden wordt voldaan mag bij een eenmalige gift zelfs 25% extra worden afgetrokken van de belasting, met een maximum van €1250. Zie de site van de Belastingdienst voor meer informatie, ook voor drempelbedragen voor aftrek.

Voor periodieke schenkingen gelden extra belastingvoordelen. U heeft als aan de voorwaarden wordt voldaan geen drempelbedrag. Elke bijdrage - hoe klein ook - is aftrekbaar. Net als bij een eenmalige gift mag 25% extra worden afgetrokken met een maximum van €1250. Zie de site van de Belastingdienst voor meer informatie. Mocht u tot periodieke schenking besluiten, dan vindt u hier het door de Belastingdienst ontworpen formulier. Gelieve dit ingevuld naar ons te sturen, waarna wij het ondertekend retourneren.

Het Orkest nodigt u uit de realisering van onze plannen mede mogelijk te maken door een eenmalige of periodieke schenking. Als dank voor uw gift wil het Orkest graag een gebaar maken. Word lid van de vriendenkring van het Orkest van de Achttiende Eeuw en u ontvangt als gebaar van onze grote erkentelijkheid:

♦ Voor een bijdrage van €100:
   Onze nieuwsbrief en de volledige tour-programma’s
   Uitnodiging tot het bijwonen van generale repetities
   Ludwig van Beethoven - Missa Solemnis, cd


♦ Voor een bijdrage van €250:
   Zoals bij €100,- én:
   Twee kaarten voor één van de concerten in 2017

♦ Voor een bijdrage van €500 of meer:
   Zoals bij €250,- én:
    The Mozart Recordings, 8 cd-box met Brüggens mooiste Mozartopnamen

Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw
Bankrekening NL63 FVLB 0226 5606 19
o.v.v. uw naam, adres & e-mailadres

Het Orkest van de Achttiende Eeuw, in 1981 opgericht door Frans Brüggen, Lucy van Dael en een groot aantal bevriende musici, streeft ernaar de werken van componisten uit de 18e en uit de eerste helft van de 19e eeuw zo waarheidsgetrouw mogelijk uit te voeren en te registreren. Per jaar organiseert het orkest vijf projecten, vijf tournees tijdens welke in totaal 40 concerten worden gegeven waarvan minstens 20 in Nederland. Kennisoverdracht aan een nieuwe generatie musici vindt plaats door een nauwe samenwerking met de conservatoria van Den Haag en Amsterdam.

In augustus 2014 nam het Orkest afscheid van zijn oprichter en dirigent Frans Brüggen. Mede dankzij de overweldigende steunbetuigingen van het publiek overal ter wereld en in het bijzonder in Nederland, gaat het
Orkest van de Achttiende Eeuw getroost en vol vertrouwen de toekomst tegemoet. De orkestleden hebben
besloten om de traditie van vijf tournees per jaar voort te zetten met gastdirigenten en solisten.

Klik hier voor de jaarcijfers van 2016 (PDF).Friends of the Orchestra of the Eigheenth Century


In August 2014 the Orchestra of the 18th Century lost its founder and conductor Frans Brüggen. As a result of enthusiasm and support from friends and audience members all over the world, the orchestra has decided to continue confidently into the future.

The Orchestra invites you to help us in realizing our plans for the future through a one-time donation. By becoming a member of our Circle of Friends, you will receive, along with our gratitude:

♦ For a donation of €100:
- Our newsletter and complete programs
- An invitation to attend dress rehearsals
- ‘Five Steps into Paradise’, a dvd documentary about the pianist Kristian Bezuidenhout and his performance of    Beethoven’s Five Piano Concertos, conducted by Frans Brüggen

♦ For a donation of €250:
- as above, as well as two tickets for a semi-concertante performance of Mozart’s opera Le Nozze di Figaro in October 2015, conducted by Kenneth Montgomery, or two tickets to a performance of your choice in 2016.

♦ For a donation of €500 or more:
- as above, as well as two dvd’s of the Orchestra’s recording of Beethoven Piano Concertos with Maria João Pires and Martha Argerich, and two tickets to the performance of Handel’s ‘Messiah’ in De Doelen in Rotterdam on December 6th, conducted by Daniel Reuss, or two tickets to a performance of your choice in 2016.

ABN\AMRO
Oostelijke Handelskade 1055
1000 CW Amsterdam
IBAN Account: NL15ABNA 0545322650
BIC: ABNANL2A
Orchestra of the Eighteenth Century
Borneokade 301
1019 XG Amsterdam
The Netherlands