English | Dutch

Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw
Datum van oprichting 11 juni 2015

Bestuur, onbezoldigd
Dirk Jan van den Berg, voorzitter
Gerard van Westen, penningmeester
Jan van Trigt, secretaris

Post- en bezoekadres:
Orkest van de Achttiende Eeuw
Borneokade 301
1019 XG Amsterdam
T + 31-20-6268236
www.orchestra18c.com

E-mail adres:
info@orchestra18c.com

RSIN 855262631


De Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw fungeert als steunstichting van het
Orkest van de Achttiende Eeuw. De middelen van de stichting kunnen alleen maar worden aangewend voor activiteiten van het orkest, zoals het bevorderen van het geven van concerten in Nederland en de rest van de wereld.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling, een culturele ANBI-organisatie. Dat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden belastingaftrekbaar zijn. Als aan de voorwaarden wordt voldaan mag bij een eenmalige gift zelfs 25% extra worden afgetrokken van de belasting, met een maximum van €1250. Zie de site van de Belastingdienst voor meer informatie, ook voor drempelbedragen voor aftrek.

Voor periodieke schenkingen gelden extra belastingvoordelen. U heeft als aan de voorwaarden wordt voldaan geen drempelbedrag. Elke bijdrage - hoe klein ook - is aftrekbaar. Net als bij een eenmalige gift mag 25% extra worden afgetrokken met een maximum van €1250. Zie de site van de Belastingdienst voor meer informatie. Mocht u tot periodieke schenking besluiten, dan vindt u hier het door de Belastingdienst ontworpen formulier. Gelieve dit ingevuld naar ons te sturen, waarna wij het ondertekend retourneren.

De Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw nodigt u uit de realisering van haar plannen tot ondersteuning van het Orkest mede mogelijk te maken door een eenmalige of periodieke schenking. Het is een goede gewoonte van het Orkest om zijn donateurs te eren.

Voor een idee hoe dat gaat:

♦ na een bijdrage van €100:
   Het Orkest neemt u op in het bestand voor de nieuwsbrief en toezending van de volledige tourprogramma's.
   Uitnodiging tot het bijwonen van generale repetities en de jaarlijkse vriendendag
   Ludwig van Beethoven - Missa Solemnis, cd


♦ na een bijdrage van €250:
   Zoals bij €100,- én:
   Twee kaarten voor één van de concerten in 2019

♦ na een bijdrage van €500 of meer:
   Zoals bij €250,- én:
   The Mozart Recordings, 8 cd-box met Brüggens mooiste Mozartopnamen


Stichting Vrienden van het Orkest van de Achttiende Eeuw
Bankrekening NL63 FVLB 0226 5606 19
o.v.v. uw naam, adres & e-mailadres

Klik hier voor de jaarcijfers van 2017 (PDF).
Klik hier voor de jaarcijfers van 2016 (PDF).

Het Orkest van de Achttiende Eeuw, in 1981 opgericht door Frans Brüggen, Lucy van Dael en een groot aantal bevriende musici, streeft ernaar de werken van componisten uit de 18e en uit de eerste helft van de 19e eeuw zo waarheidsgetrouw mogelijk uit te voeren en te registreren. Per jaar organiseert het orkest vijf projecten, vijf tournees tijdens welke in totaal 40 concerten worden gegeven waarvan minstens 20 in Nederland. Kennisoverdracht aan een nieuwe generatie musici vindt plaats door een nauwe samenwerking met de conservatoria van Den Haag en Amsterdam.

In augustus 2014 nam het Orkest afscheid van zijn oprichter en dirigent Frans Brüggen. Mede dankzij de overweldigende steunbetuigingen van het publiek overal ter wereld en in het bijzonder in Nederland, gaat het
Orkest van de Achttiende Eeuw getroost en vol vertrouwen de toekomst tegemoet. De orkestleden hebben
besloten om de traditie van vijf tournees per jaar voort te zetten met gastdirigenten en solisten.